hospitoasis official logo
  1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι απροσδιόριστοι όροι στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχουν τον ίδιο ορισμό με τους Όρους χρήσης  μας (“Όροι“).

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

2.1 Πληροφορίες που απαιτούνται για τη χρήση της Πλατφόρμας Hospitoasis.

Συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία για εσάς όταν χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα της Hospitoasis. Χωρίς αυτήν, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες που ζητούνται. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

2.2 Πληροφορίες που επιλέγετε να μας δώσετε.

Μπορείτε να επιλέξετε να μας δώσετε επιπλέον προσωπικά στοιχεία. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

2.3 Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα με τη χρήση της Πλατφόρμας Hospitoasis και των Υπηρεσιών μας.

Όταν χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα και τις Υπηρεσίες μας, συλλέγουμε αυτόματα προσωπικά και άλλα στοιχεία. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

 

  1. ΠΏΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

 

3.1 Παροχή, βελτίωση και ανάπτυξη της πλατφόρμας Hospitoasis. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε αυτές τις πληροφορίες στα εξής:

Αν μας δώσετε τα στοιχεία των επαφών σας, όπως τους φίλους ή τους συνταξιδιώτες σας, μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτές τις πληροφορίες για να: (i) να διευκολύνουμε τις προσκλήσεις πρόσκλησης, (ii) να κοινοποιήσουμε τις λεπτομέρειες του ταξιδιού σας και να διευκολύνουμε τον προγραμματισμό του ταξιδιού σας, (iii) να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε την απάτη και (iv) να διευκολύνουμε τα αιτήματά σας ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εξουσιοδοτείτε.

 

 Ανάλυση και κοινοποίηση των Επικοινωνιών σας.

Ενδέχεται να εξετάσουμε, να σαρώσουμε ή να αναλύσουμε τις επικοινωνίες σας στην Πλατφόρμα μας για λόγους που περιγράφονται στην ενότητα “Πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία που συλλέγουμε” αυτής της πολιτικής, όπως είναι η πρόληψη της απάτης, οι έρευνες ασφαλείας, η αξιολόγηση κινδύνου, η συμμόρφωση με τους κανόνες, η ανάπτυξη προϊόντων, η έρευνα, η ανάλυση, η εφαρμογή των Όρων Χρήσης και η υποστήριξη πελατών. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την πρόληψη της απάτης, σαρώνουμε και αναλύουμε τα μηνύματα για να αποκρύψουμε τα στοιχεία επικοινωνίας και τις αναφορές σε άλλους ιστότοπους και, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σαρώνουμε και αναλύουμε όλες τις εικόνες που έχουν ανεβάσει οι χρήστες στην πλατφόρμα Hospitoasis σε συνομιλίες μέσω μηνυμάτων, καταχωρήσεων και εμπειριών για ορισμένες παράνομες δραστηριότητες (όπως αποδεικτικά στοιχεία αξιοποίησης παιδιών) με σκοπό τον εντοπισμό και την αναφορά παραβιάσεων περιεχομένου στις αρμόδιες αρχές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται επίσης να σαρώσουμε, να εξετάσουμε ή να αναλύσουμε μηνύματα για να εντοπίσουμε, να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε τις προσφορές προϊόντων. Χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες μεθόδους όπου είναι εύλογα δυνατό. Περιστασιακά, μπορεί να χρειαστεί να ελέγχουμε χειροκίνητα τις επικοινωνίες, όπως για έρευνες απάτης και υποστήριξη πελατών, ή να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τη λειτουργικότητα αυτών των αυτοματοποιημένων εργαλείων. Δεν θα εξετάσουμε, σαρώσουμε ή αναλύσουμε την επικοινωνία σας μέσω μηνυμάτων για να σας στείλουμε διαφημιστικά μηνύματα τρίτων και δεν θα πουλήσουμε κριτικές ή αξιολογήσεις για αυτές τις επικοινωνίες.

  1. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας σε δικαστήρια, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, κυβερνητικές ή δημόσιες αρχές, φορολογικές αρχές, εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη ή άλλα Μέλη, εάν και στον βαθμό που απαιτείται ή μας επιτρέπεται να το κάνουμε από τον νόμο ή όπου η γνωστοποίηση είναι ευλόγως απαραίτητη για: (i) να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις μας, (ii) να συμμορφωθούμε με ένα έγκυρο νομικό αίτημα (όπως μια κλήτευση ή μια δικαστική εντολή) ή να απαντήσουμε σε αξιώσεις που διεκδικούνται κατά της Hospitoasis, (iii) να απαντήσουμε σε ένα έγκυρο νομικό αίτημα που σχετίζεται με μια ποινική έρευνα για την αντιμετώπιση εικαζόμενης ή υπό υποψίας παράνομης δραστηριότητας ή για να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που μπορεί να εκθέσει εμάς, εσάς ή οποιονδήποτε άλλο από τους χρήστες μας σε νομική ή ρυθμιστική ευθύνη (iv) να επιβάλλουμε και να διαχειριστούμε τις συμφωνίες μας με τα Μέλη μας, συμπεριλαμβανομένων των Όρων, των Πρόσθετων Νομικών Όρων και Πολιτικών ή (v) για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της προσωπικής ασφάλειας των μελών της Hospitoasis.

Ανάλογα με την περίπτωση, ενδέχεται να ειδοποιήσουμε τα Μέλη σχετικά με νομικά αιτήματα, εκτός εάν: (i) η παροχή ειδοποίησης απαγορεύεται από την ίδια τη νομική διαδικασία, από δικαστική εντολή που λαμβάνουμε ή από την ισχύουσα νομοθεσία ή (ii) πιστεύουμε ότι η παροχή ειδοποίησης θα ήταν μάταιη, αναποτελεσματική, θα δημιουργούσε κίνδυνο τραυματισμού ή σωματικής βλάβης σε ένα άτομο ή μια ομάδα, ή θα δημιουργούσε ή θα αύξανε τον κίνδυνο απάτης ή βλάβης στην πλατφόρμα Hospitoasis, τα Μέλη μας ή θα εκθέσει την ομάδα σε αξίωση για εμπόδιο στη δικαιοσύνη.

 

  1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη να αποθηκεύσει, να διατηρήσει και να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα με όλες τις νόμιμες διαδικασίες ασφαλείας σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

 

  1. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί την Πολιτική Απορρήτου όποτε το κρίνει απαραίτητο και πάντα σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές. Η τροποποίηση ή η ανανέωση θα ισχύσει μόλις το παρόν κείμενο ενημερωθεί με οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

 

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου και τη  διαχείριση ή την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή αν επιθυμείτε να τροποποιήσετε ή να εξασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί  μας στο info@hospitoasis.com